David dong

David dong смотреть последние обновления за сегодня на .

Dòng Đời - Oceans (Lê Nguyệt Anh) MS David Dong

136309
968
72
00:06:37
20.04.2014

DÒNG ĐỜI | Where Feet May Fail. Sáng tác: Matt Crocker , Joel Houston , Salomon Lighthelm Chuyển ngữ: Mục sư David Dong 2014 Trình bày: Lê Nguyệt Anh Hòa âm: David Dong Ghi âm: Vương Duy tại David Duy studio. - Lyrics (1) Ngài kêu gọi con vượt trên bão tố cuồng Chẳng biết lối đi nhiều phen thất vọng . Tại đây đời con được thấy cứu Chúa mình nơi sâu thẳm nhất con vững tin Ngài. Nguyện sẽ kêu xin danh Cha được nên. Nguyện ngước mắt trông dẫu sóng trùng khơi bão tố trong đời . Hồn chúng con luôn nương trong Ngài thôi . Duy chính Ngài thuộc thân con. 2) Kìa ân huệ Chúa ngày đêm vẫn phủ đầy . Quyền bính tay Cha . Hằng đưa dắt con. Tại nơi sợ hãi buồn lo vây quanh mình . Cha không thất hứa và Ngài chẳng xa con. Nguyện sẽ kêu xin danh Cha được nên . Nguyện mắt ngước trông dẫu sóng trùng khơi bão tố trong đời . Hồn chúng con luôn nương trong Ngài thôi . Duy chính Ngài thuộc thân con. BRIDGE Xin Đức Thánh Linh đưa dắt chúng con vững tin nơi Ngài . Nguyện Chúa nắm tay bước qua hiểm nguy . Tại nơi nào con được Chúa sai. Con vững bước hành trình với Chúa thêm ơn luôn đi cùng và bởi đức tin Chúa thêm sức thiêng . Giờ này trong sự vinh diệu của Cha. (X6)

學習工作效率太低?無法專注?不妨試試《深度工作》 | David读书科普

8674
212
9
00:43:40
11.11.2022

《深度工作》合集放上来啦,希望大家都能提高自己的学习工作效率哦~ 书籍名称:《深度工作》 作者:卡尔·纽波特 我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 欢迎大家重温: 基金入门必看《解读基金》 🤍 一定要看的爱情百科全书《亲密关系》 🤍 基础理财知识必看书籍《小狗钱钱》 🤍 你的第一本理财书籍《富爸爸穷爸爸》 🤍 ​ 在专注时听不到别人叫自己?《思考,快与慢》 🤍 ​ 想要取得成功 首先要理解自己的大脑 善用《原则》 🤍 ​ 成为有钱人,打造成功人生必须要懂的概念《复利效应》 🤍 ​ 如何快速影响他人,也同时避免掉入《影响力》的陷阱? 🤍 《断舍离》不只是整理,更是人生智慧的践行 🤍 ​ 《非暴力沟通》改善人际关系 实现有效沟通 🤍 ​ 什么是基金?基金和股票债券的基本概念? 🤍 ​ 保险是什么?保险功能及保险公司3大盈利来源 🤍

《當客戶說"不"》教你不一樣的銷售技巧 | David书籍分享

188210
4069
68
00:46:31
21.05.2020

《当客户说"不"》教你不一样的销售技巧 | David书籍分享 我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 为什么打哈欠会传染? 🤍 想学习理财知识嘛~ 《富爸爸穷爸爸》书籍分享: 🤍 想要学了解有效沟通吗?快速与他人搭建同理心桥梁?♥ 《超强掌控》David书籍分享 🤍 经济泡沫,荷兰郁金香狂热: 🤍 保险的基本概念和功能: 🤍 基金的基本概念、功能和种类: 🤍 0:00 当客户说"不" 5:33 “不”有哪些含义 11:44 说服客户的循环 20:53 建立融洽关系 26:07 提高销售成功率的方法 33:55 准备工作 39:42 谈判和讲价怎么办 书籍名称:《非暴力沟通》 作者:马歇尔·卢森堡 译者:阮胤华 欢迎大家点赞转发,并在下方评论区留言分享 如有任何问题欢迎大家联系我的邮箱: davidjunchaodong🤍gmail.com

有錢人和成功人士都有哪些好習慣?必看《高效能人士的七個習慣》| David书籍分享

609588
9881
148
00:51:56
07.12.2020

在这里把之前做的《高效能人士的七个习惯》的视频合起来啦,方便大家观看。 还是要跟大家说声抱歉,由于我的疏忽,一直把书中的第二个习惯“以终为始”念成了以始为终, 英文是:Begin with the end in mind. 但是内容没有讲错哈 谢谢大家~ 书籍名称:《高效能人士的七个习惯》 《The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change》 作者:史蒂芬·柯维/Stephen R. Covey 书籍名称:《高效能人士的七个习惯》 作者:史蒂芬·柯维 我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 欢迎大家重温: 想要学习理财知识吗?《富爸爸穷爸爸》 🤍 如何与他人进行《非暴力沟通》?避免冲突和矛盾? 🤍 如何实现我们的人生愿望并取得成功?有哪些步骤和原则需要谨记 🤍 成为有钱人,打造成功人生必须要懂的概念 | 复利效应 🤍 如何快速影响他人,也同时避免掉入《影响力》的陷阱? 🤍 "断舍离"不只是整理,更是人生智慧的践行 🤍 想要学习销售知识?《当客户说"不"》 🤍 想要迅速并深刻的影响他人?《超强掌控》 🤍 0:00 思维定式 10:02 习惯一:积极主动 16:24 习惯二:以终为始 22:32 习惯三:要事第一 29:31 情感账户 35:22 习惯四:双赢思维 41:04 习惯五:知彼解己 46:42 习惯六:综合统效 49:18 习惯七:不断更新

【富爸爸01】学校不会教你关于钱的知识 | David书籍分享

11942
176
17
00:06:17
17.01.2020

通过这本书的分享希望能帮到那些想要成功却不知从何做起的朋友们, 带大家正确认识富人的思维模式,避开穷人思维, 能真正地在从书中获得对于理财的启发 希望大家都能尽早踏上自己的财富自由之路 想要学了解有效沟通吗?快速与他人搭建同理心桥梁?♥ 《超强掌控》David书籍分享 🤍 本书名称:《富爸爸穷爸爸》Rich Dad Poor Dad 作者:罗伯特.清崎 Robert Kiyosaki 欢迎大家点赞转发,并在下方评论区留言分享 如有任何问题欢迎大家联系我的邮箱: davidjunchaodong🤍gmail.com

“基”民的必讀書籍!投資基金的經典之作 | 解讀基金 | David读书科普

16280
353
17
00:55:49
29.11.2021

《解读基金》的合集~希望能对大家有所帮助~ 书籍名称:《解读基金》(修订版) 作者:季凯帆(LaoK)/ 康峰 我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 欢迎大家重温: 一定要看的爱情百科全书《亲密关系》 🤍 基础理财知识必看书籍《小狗钱钱》 🤍 你的第一本理财书籍《富爸爸穷爸爸》 🤍 ​ 在专注时听不到别人叫自己?《思考,快与慢》 🤍 ​ 想要取得成功 首先要理解自己的大脑 善用《原则》 🤍 ​ 成为有钱人,打造成功人生必须要懂的概念《复利效应》 🤍 ​ 如何快速影响他人,也同时避免掉入《影响力》的陷阱? 🤍 《断舍离》不只是整理,更是人生智慧的践行 🤍 ​ 《非暴力沟通》改善人际关系 实现有效沟通 🤍 ​ 什么是基金?基金和股票债券的基本概念? 🤍 ​ 保险是什么?保险功能及保险公司3大盈利来源 🤍

《富爸爸窮爸爸》你的第一本理財書籍 | David书籍分享

2898383
51479
1257
01:05:23
10.05.2020

我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 欢迎大家重温: 如何实现我们的人生愿望并取得成功?有哪些步骤和原则需要谨记 🤍 成为有钱人,打造成功人生必须要懂的概念 | 复利效应 🤍 如何快速影响他人,也同时避免掉入《影响力》的陷阱? 🤍 "断舍离"不只是整理,更是人生智慧的践行 🤍 摆脱自传式回应 学会运用倾听的力量 🤍 养成双赢思维习惯需要知道的五个要领 🤍 为什么个人管理比时间管理更为重要? 🤍 想要取得成功,我们到底该以什么为中心? 🤍 生活过的不好?是因为你放弃了选择的权利 🤍 想要学习销售知识?《当客户说"不"》 🤍 想要迅速并深刻的影响他人?《超强掌控》 🤍 0:00 富人不为钱工作 6:16 为什么要教授财务知识 9:15 穷人富人不同的资产思维 13:16 关注自己的事业 17:47 税收的历史和公司的力量 23:40 富人是如何投资的 31:18 学会不为金钱而工作 38:13 克服困难 48:45 开始行动 59:41 现在就可以做的 书籍名称:《富爸爸穷爸爸》Rich Dad Poor Dad 作者:罗伯特.清崎 Robert Kiyosaki 谢谢大家~

Đấng Mở Đường (Way Maker) David Dong

81254
588
65
00:07:23
09.01.2020

ĐẤNG MỞ ĐƯỜNG | WAY MAKER Sáng tác: Osinachi Kalu Okoro Egbu Lời Việt: Mục sư David Dong 2019 1. Kìa vinh hiển Chúa ở giữa chúng con cùng đến thờ tôn nguyện hát khen Ngài. Ngự nơi đây Chúa dức dấy tâm này. Cùng đến thờ tôn nguyện hát khen Ngài. Chorus: Hỡi Chúa, Đấng mở đường làm điều diệu kỳ, lời hứa Chúa giữ gìn. Chiếu sáng nơi tối tăm. Hỡi Cha thật như Chúa nhân lành. Lạy Chúa, Đấng mở đường làm điều diệu kỳ, lời hứa Chúa giữ gìn. Chiếu sáng nơi tối tăm. Hỡi Cha, thật như Chúa nhân lành. 2. Ngự nơi đây Chúa dức dấy tâm này để chúc tụng Cha, để hát khen Ngài. Ngự nơi đây Chúa cất hết tổn thương, cùng đến thờ tôn, cùng hát khen Ngài. 3. Ngự nơi đây Chúa biến đổi chúng con để chúc tụng Cha, để hát khen Ngài. Ngự nơi đây tâm linh con trắng trong cùng đến thờ tôn nguyện hát khen Ngài. Chorus 2: Đấng mở đường làm điều diệu kỳ, lời hứa Chúa giữ gìn. Chiếu sáng nơi tối tăm. Hỡi Cha thật như Chúa nhân lành. Đấng mở đường làm điều diệu kỳ, lời hứa Chúa giữ gìn. Chiếu sáng nơi tối tăm. Hỡi Cha, thật như Chúa nhân lành. Bridge: Thật như Chúa nhân lành, thật như Chúa toàn năng, thật như Chúa nhân từ, thật như Chúa nhân lành. Bridge 2: Dẫu có lúc chẳng thấy lối nhưng Cha đang làm. Dẫu có lúc chẳng biết hết nhưng Ngài dẫn dắt. Chẳng hề ngưng nghỉ mà Ngài luôn cứ đang làm. Chẳng hề ngưng nghỉ mà Ngài luôn cứ tỏ bày.

Ca vang danh Chúa - Shout to the Lord (Kim Nguyên) | LV. MS David Dong

6080
91
3
00:04:40
25.09.2017

SHOUT TO THE LORD (Ca Vang Danh Chúa) Sáng tác: Darlene Zschech Lời Việt: MS David Dong 1996 Trình bày : Kim Nguyên Ban nhạc: Keyboard : MS David Dong E.Guitar: Thanh Sang /Acoustic guitar : Duke Nguyen Bass: Thái Ngân Trống : Hùng Anh Thu âm tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn 2012 bởi MS David Dong LYRICS: Vua Giê-xu hằng cứu giúp sẽ chẳng có ai như Chúa. Suốt cả cuộc đời con mong ca ngợi công ơn yêu thương Ngài luôn vô biên. Lòng an nghỉ nơi chân Chúa sức mới Chúa ban linh hồn con. Hết tâm con nguyện mến yêu dâng trào, không bao giờ ngưng tôn vinh Cha. Ca vang danh Chúa khắp trần gian chúc tôn Ngài. Dâng năng quyền với oai nghi đến Vua Giê-xu . Non cao phục Chúa với đại dương vang rền lời hát khen danh Cha thánh. Con vui mừng tôn vinh tay Chúa Đấng sáng tạo. Ngàn muôn muôn đời sau lòng yêu mến danh Giê-xu . Không chi so với hứa ngôn Chúa nơi tâm hồn con đây. My Jesus, my Savior Lord, there is none like You All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter tower of refuge and strength . Let every breath, all that I am never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing .Power and majesty, praise to the King . Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name . I sing for joy at the work of Your hands . Forever I'll love You, forever I'll stand . Nothing compares to the promise I have in You.

Chúa toàn năng (God is able) LV. MS David Dong

5523
43
4
00:04:37
13.03.2014

CHÚA TOÀN NĂNG | GOD IS ABLE Hillsong United - writers: Ben Fielding & Reuben Morgan Lời Việt: Mục sư David Dong 2012 = Bass: Thai Ngan Pham Dinh Electric Guitar: Sang Huynh Trống: Hùng Anh Keyboard: MS Đông Vocal team: Tyra Nguyen, Jelena Zheng, Vân Vũ, Thiên Ngôn, Vỹ Thương, Thanh Sang, An Quốc, Urim LE, Hùng Anh, Cussholl HoangBao, Thái Ngân. Transcripted & Recorded at Psalm Music Studio by Pastor David Dong. Download Mp3 và sheet bài hát này tại 🤍daviddong.net [1] Oai nghi Chúa Cha Ngài không đổi thay dời. Toàn năng vô song là Ngài. Thật bao la khó suy lường diệu vinh hơn hết muôn điều . Làm nên điều lớn lao! Điệp khúc: Chúa đã sống mồ tăm tối biến nhanh. Ngài đã sống duy Chúa con năng quyền. Trong danh Cha, đời ta thắng luôn. Nhờ cứu Chúa duy Chúa con năng quyền! [2] Cha bên chúng con, Ngài luôn vẫn đi cùng. Ngài mở lối con đi. Vượt qua bao nghĩ suy người, vượt trên toan tính con người. Làm nên điều lớn lao. Điệp khúc: Chúa đã sống, mồ tăm tối biến nhanh. Ngài đã sống duy Chúa con năng quyền. Trong danh Cha, đời ta thắng luôn. Nhờ cứu Chúa duy Chúa con năng quyền! [bridge] Ngài ở với con Ngài dẫn bước con luôn không lìa xa mỗi chúng con, không lìa xa mỗi chúng con. Ngài ở với con, Ngài đón tiếp con luôn , không làm con thấy ưu phiền, khiến đời con vững tin Ngài.

Ta ca vang Ha-lê-lu-gia (Raise a Hallelujah) David Dong

8518
77
6
00:05:32
07.05.2019

Raise a Hallelujah |Ta ca vang Hallelujah Sáng tác: Jonathan David Helser / Melissa Helser / Molly Skaggs / Jake Stevens | Lời Việt: MS David Dong 2019 TA CA VANG HA-LÊ-LU-GIA [1] Con ca vang Hallelujah, tôn ngợi danh Jesus trước bao quân nghịch. Con ca vang Hallelujah lớn hơn tiếng vô tín thế gian. Con ca vang Hallelujah, khí giới của con chính tôn vinh Ngài! Con ca vang Hallelujah, Vua Trời đến giúp sức chúng con. Chorus: Sẽ mãi ca khen dù đời con đang giữa bão tố. Mỗi lúc lớn hơn vì Cha luôn luôn nghe tâm con ca vang. Giữa những đống tro tàn, Cha nâng con lên. Chết kia đã tan tành, Vua Jesus vẫn sống. [2]Ta ca vang Hallelujah,hỡi linh hồn ta hãy luôn ca ngợi. Ta ca vang Hallelujah, ngay giờ đây bóng tối lánh xa! Ta ca vang Hallelujah, giữa ngàn muôn thử thách chẳng thể hiểu được. Ta ca vang Hallelujah, khiếp sợ kia không giữ tâm này. Bridge: Nào cùng hòa lòng chúc tán (echo)Thêm lên âm thanh chúc tán (echo) Nào cùng hòa lòng chúc tán (echo)Hãy hát lên tôn vinh Chúa Cha (echo) Nào cùng hòa lòng chúc tán . Bước vào hiển vinh Chúa bằng những tiếng ca. Nào cùng hòa lòng chúc tán. Hát lớn hơn những vô tín trong đời. Nào cùng hòa lòng chúc tán. Khí giới để thắng là tiếng chúc tôn. Hát vang lên tiếng tán dương!Thiên đàng đến chiến thắng giúp con!

Hat xuan Hát Xuân_ David Dong

2013
10
0
00:03:20
30.12.2013

Hát Xuân Sáng tác: David Dong 2001 Trình bày: Xuân Trường Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Recording Studio 2009 bởi David Dong.

DAVID DONG ใจ เย็น เย็น ( Prod. MoodBeatz )

454
13
3
00:04:24
04.02.2019

SONG : ใจ เย็น เย็น JAI YEN YEN ARTTIST : DAVID DONG SINGLE : 2019 Production by stealth studio. (Underground sound for the smile) เพลงนี้หัดทำนะครับ ผมยังขาดประสบการณ์อีกมากครับ พร้อมรับคำแนะนำ เนื้อหาต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชม รับฟัง เพื่อความบันเทิง ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่ใช่มืออาชีพ THANKS: สวน ไร่ นา: บังบอย 321 ภาพ : Yessike RESPECT: วัดรามัญ มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะติซอม THANKS FOR BEAT: MoodBeatz 🤍 เสียงแมว 🤍 LYRIC ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย อย่าใจร้อน แล้วคุณจะพบทางออก ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย ค่อยๆคิด ชนะปัญหา ระเบิดปัญญา หู้วๆ ยามที่คุณมีปัญหาร้อนใจ ยามที่เรื่องร้ายกัดกินจิตใจ พักมันไว้ซะก่อน (ก่อน) ยามที่ความโมโหก่อขึ้นในใจ ยามที่ความโกรธเริ่มเผาเป็นไฟ หยุดมันเอาไว้ซะก่อน (ก่อน) หยิบดาวร้ายในใจออกมายำ หันลงบนเขียง เตรียมพร้อมจะกระทำ ยัดลงกระสวยแล้วจุด ยัดลงกระสวยอวกาศ จุดระเบิดแบบสันดาบภายใน วิ่งผ่านน้ำแล้วตรงส่งไป เข้าไปปลุกเร้าสติ เข้าไปย้ำเตือนสติ ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย อย่าใจร้อน แล้วคุณจะพบทางออก ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย ค่อยๆคิด ชนะปัญหา ระเบิดปัญญา หู้วๆ ควันที่ออกมาคือควันแห่งพงไพร ควันที่ออกมาคือควันปลอดภัย ไม่เคยทำร้ายใครสักนิค อยากให้เธอนั้นนั่งลงจับมัน สูดแบบช้าๆลำเลียงหมอกควัน เข้าไปสลายความโกรธ และกลายเป็นความรักโลก ก็ลองดูดสักที นี่มันของดี แต่ตั้งแต่เรียนมาคุณครูก็บอกมันไม่ดี ผมเห็นที่ถูกกฏหมายก็คือสุราก็กินแล้วต่อยตี ผมเห็นที่ถูกกฏหมายก็สูบแล้วก็ตาย ก็สูบอย่างเสรี ก็คงไม่มีอะไร ก็มันเป็นแค่สมุนไพร ให้เราได้ลื่นได้ไหล ได้ผ่อนได้คลาย สบายสมองกันไป ยิ้มหวาน ต้องการน้ำตาล ต้องการขนม กำลังอารมย์high มันยืนไม่ไหวก็นั่งก็ได้ จิตใจดี ตอนนี้ผมฉิมพลี ไม่ว่าจะเติมที่ไหนก็ดี จะหนองจอก จะมีนบุรี ผมลอยไปยันบางพลี ไม่เจอด่านก็โชคดี ระวังเจอจะเจอดัก คุณหมอจะตรวจเบาหวาน ให้ดีอย่าร่อนไปไหน ให้อยู่เคหะสถาน แล้วคุณจะปลอดภัย ....แล้วคุณจะผ่อนคลาย สบ้าย สบาย ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย อย่าใจร้อน แล้วคุณจะพบทางออก ใจเย็น เย็น เย็น เย็น ลงนิดหนึ่งหน่อย ค่อยๆคิด ชนะปัญหา ระเบิดปัญญา หู้วๆ FACEBOOK : 🤍

Trong danh Chúa Jesus - In Jesus' name (Na Bya) MS David Dong

81732
527
13
00:05:53
25.08.2016

TRONG DANH CHÚA JESUS | IN JESUS' NAME Sáng tác: Darlene Szchech Lời Việt: Mục sư David Dong Trình bày: Na Bya Video by Pastor Timothy Trung Nguyen (Toronto) Hòa âm & ghi âm: Bửu Thạch🤍 Psalm Music Recording Studio Sài gòn, 2014 LYRICS Chúa đánh tan bao quân nghịch Chúa vẫn bên cạnh con Đấng thắng hơn ma vương thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng . Chẳng chi khiến con rúng động. Sẽ mãi không dời thay. Chúa Jesus trong con. Gánh thay con bao lao nhọc lấp đi ô nhục con. Đấng thắng hơn ma vương ; Thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng . Chẳng chi khiến con rúng động . Sẽ mãi không dời thay. Jesus bên chúng con hoài ... Điệp khúc: Con sẽ sống mà không hư vong . Quyền năng Cha khiến Jesus sống lại. Con đây tự do và con đang sống . với Chúa Jesus . Con sẽ sống mà không hư vong. Nguyện rao danh Chúa tôn cao chính Ngài . Chúa chữa lành con, truyền ra danh Chúa trong danh Jesus. BRIDGE: Chúa đánh quân thù tan nhanh . Khiến bóng tối lùi xa con . Thắp sáng nước trời trong con . Không chi rúng động sợ sệt. Vì đã có danh Jesus . Kìa thù nghịch đã thất thế . Lòng này hô vang chiến thắng càng lớn hơn [repeat]

Ngợi khen Chúa đã đến (MS David Dong)

12546
63
8
00:05:31
12.12.2013

NGỢI KHEN CHÚA ĐÃ ĐẾN Sáng tác: Mục sư David Dong 2013 Hòa âm & mix : David Dong🤍 Florida. Ghi âm: Bửu Thạch tại Psalm Music Recording Studio Arizona, Hoa Kỳ. Tin mừng đến là Chúa sinh nơi trần gian. Tin mừng đến thế nhân thoát ly ô tội. Tình yêu Cha yêu anh với tôi đã đến dương thế sưởi ấm con tim cô đơn lạnh giá. Nơi trời cao Ngài đến dương gian tìm tôi. Nơi trời cao Chúa giáng sinh đem anh về. Từ ngày nên con Vua Thánh thỏa vui trong tâm hồn. Ánh sáng từ trời cao chiếu sáng cuộc đời con. Ngợi khen Chúa đã đến cứu vớt con tim giá lạnh cô đơn với tuyệt vọng. Chúa Đấng ban niềm vui nguồn sự sống hạnh phước chứa chan với bao hy vọng có trong cuộc đời mới. Ha-lê-lu-gia. Chúa đã đến nơi đâu Ngài đã đi qua khiến bao bệnh đau tan biến. Bão giông phong ba cuộc đời sẽ qua khi có Giê-xu ngự vô trong tâm hồn khao khát. Ấy đêm cứu Chúa sinh ra tin vui mừng khắp muôn dân.

Bài hát sai đi (Bích Vân & An Phương ) David Dong

94513
438
20
00:06:17
28.04.2018

BÀI HÁT SAI ĐI Nhạc : Hội Thánh Hàn Quốc Lời Việt: Mục sư Kim Nam Kyun & MS David Dong, 2001 Trình bày: Bích Vân & An Khương,2003 Ghi âm & hòa âm : MS David Dong 🤍Psalm Music Recording Studio, Sài gòn

想要成為有錢人?來看《複利效應》美國50萬人都在學習的成功方法 | 复利效应

85922
1972
69
00:26:34
31.12.2020

想要通过自己的努力获得成功?想要成为一个有钱人? 希望这本书可以给大家一些启发,祝大家早日取得成功~ 书籍名称:《复利效应》/ The Compound Effect 作者:戴伦·哈迪(Darren·Hardy) 我用的动画视频软件: Videoscirbe 🤍 Amazon Affiliate: 《The Compound Effect》 CA: 🤍 US: 🤍 欢迎大家重温: 怎样完成一个出色的演讲 《演讲的力量》 🤍 想要取得成功 首先要理解自己的大脑 善用原则 | 原则 🤍 如何实现我们的人生愿望并取得成功?有哪些步骤和原则需要谨记 🤍 成为有钱人,打造成功人生必须要懂的概念 | 复利效应 🤍 如何快速影响他人,也同时避免掉入《影响力》的陷阱? 🤍 "断舍离"不只是整理,更是人生智慧的践行 🤍 摆脱自传式回应 学会运用倾听的力量 🤍 养成双赢思维习惯需要知道的五个要领 🤍 为什么个人管理比时间管理更为重要? 🤍 想要取得成功,我们到底该以什么为中心? 🤍 生活过的不好?是因为你放弃了选择的权利 🤍

Nguyện Chúa Ban Phước - The Blessing (MS David Dong)

2313
45
3
00:08:26
18.05.2020

NGUYỆN CHÚA BAN PHƯỚC | THE BLESSING Sáng tác: Chris Brown, Pastor Cody Carnes, Kari Jobe, Pastor Steven Furtick. Lời Việt: MS David Dong, 2020 LYRICS [1] Nguyện Chúa xuống ơn, Đấng giữ con sẽ chiếu sáng hiển vinh Cha và mọi phước ơn trong tâm này. Nguyện Chúa đoái xem mỗi chúng con vững an trong Cha. [Chorus] A-men, a-men a-men. A-men, a-men a-men. [2] Ngài chúc phước con Đấng giữ con, sẽ chiếu sáng hiển vinh Cha và mọi phước ơn trong tâm này. Nguyện Chúa đoái xem mỗi chúng con Đấng ban an ninh. [Chorus 2] A-men, a-men a-men. A-men, a-men a-men [Bridge 1] Nguyện xin ơn huệ đầy trên con hoài và những thế hệ rồi qua thế hệ . Và trên gia đình , cùng những trẻ thơ kìa hết chúng con và những gia đình. Nguyện xin ơn huệ đầy trên con hoài và những thế hệ rồi qua thế hệ . Và trên gia đình , cùng những trẻ thơ kìa hết chúng con và trên người thân. Nguyện xin ơn huệ đầy trên con hoài và những thế hệ rồi qua thế hệ . Và trên gia đình , cùng những trẻ thơ kìa hết chúng con và muôn người đế. Nguyện xin ơn huệ đầy trên con hoài và những thế hệ rồi qua thế hệ . Và trên gia đình , cùng những trẻ thơ kìa hết chúng con và mỗi người thân. [Bridge 2] Xin hiện thân Ngài dẫn lối trước mặt, bước đàng sau người . Cha luôn bên cạnh. Ngài vẫn phủ che ngự trong tâm hồn. Chúa luôn bên con chở che đời con khi hừng đông rạng đến lúc tối về , con dù trên đường hay đã trở về . Những lúc khóc than hoặc khi vui mừng . Chúa luôn bên con Chúa vì đời con, Chúa ngự cùng con. Chúa luôn đưa dắt. Chúa vẫn ở cùng. Chúa vẫn ở cùng. Ngài hằng dắt con Ngài hằng ngự bên.., A-men, a-men a-men. A-men, a-men a-men. [Bridge 3] Ơn Cha tuôn tràn trên con dân Ngài qua những thế hệ đến những thế hệ. Và trên gia đình cùng những trẻ thơ và hết chúng con là thánh dân Chúa. Xin hiện thân Ngài dẫn lối trước mặt, bước đàng sau người . Cha luôn bên cạnh. Cha luôn che phủ ngự trong tâm hồn Chúa hằng ở bên, Chúa hằng ngự bên. Khi hừng đông rạng, đến lúc tối về. Con dù trên đường hay đã trở về. Những lúc khóc than hoặc khi vui mừng. Chúa luôn bên con Chúa vì đời con. Cha bên con hoài, Cha bên con hoài, Cha bên con hoài, Cha bên con hoài, Cha bên con hoài, Cha bên con hoài. Chúa hằng ngự bên, Chúa hằng ngự bên mãi mãi suốt đời.. A-men, a-men a-men. A-men, a-men a-men. Nguyện xin ơn huệ trên con dân Ngài qua những thế hệ đến những thế hệ. Và trên gia đình cùng những trẻ thơ và hết chúng con là thánh dân Chúa. Xin hiện thân Ngài dẫn lối trước mặt, bước đàng sau người . Cha luôn bên cạnh. Cha luôn che phủ ngự trong tâm hồn Chúa hằng ở bên, Chúa hằng ngự bên. Khi hừng đông rạng, đến lúc tối về. Con dù trên đường hay đã trở về. Những lúc khóc than hoặc khi vui mừng. Chúa luôn bên con Chúa vì đời con. [coda] Cha bên con hoài mãi mãi không rời. Cha bên con hoài mãi mãi không rời. Cha bên con hoài mãi mãi không rời. Cha bên con hoài mãi mãi không rời. [Ending]

Lời Chúc Cho Mẹ - Sáng tác Mục Sư David Dong

188
11
0
00:04:00
31.10.2022

Không phải là Mother’s Day! Nhưng… Hôm nay Emma đặc biệt hát bài này để dành tặng cho Mẹ của mình với lời nguyện cầu và chúc cho Mẹ sẽ được sớm khỏe mạnh. Con Yêu Mẹ nhiều lắm 🥰😘 Con gai ut cua Me - Emma Phạm

Tạ ơn Cha (Thanh Sang) MS David Dong

8091
58
0
00:04:16
23.11.2015

TẠ ƠN CHA (Âm hưởng Nam Bộ) Sáng tác: Mục sư David Dong, 2004 Trình bày: Trần Thanh Sang Hòa âm & ghi âm bởi David Dong tại Psalm Music Recording Studio 2015 - Tạ ơn Cha Đấng ban cho con cuộc đời mới. Tạ ơn Cha xuống phước ơn cho cuộc sống con. Con cảm ơn Cha luôn gìn giữ , Cha dắt đưa con suốt ngày đêm . Cha là thuẫn che, là nơi náu nương đời con. Tạ ơn Cha, Đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Tạ ơn Cha dắt con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn, lòng ghi nhớ công ơn Cha ngày đêm. Có Chúa là nhất cho cuộc đời. ĐIỆP KHÚC: Ơi hò ơi khắc ghi ơn Ngài, sống cho danh Ngài là danh trên hết mọi danh. Ơi hò ơi, có Cha trong đời tâm hồn phơi phới hát lên khúc tạ ơn Chúa.

Chúa chúng ta - Our God (Praise & worship band) David Dong

13457
129
13
00:04:04
19.04.2012

CHÚA CHÚNG TA | OUR GOD. Sáng tác: Matt Redman, Jonas Myrin, Chris Tomlin, Jesse Reeves. Lời Việt: Mục sư David Dong Trình bày: Praise & Worship Church, Sài gòn 2011 Keyboards: An Quốc Acoustic Guitar: Thành Nhân & Duy Mỹ Electric Guitar: Thanh Sang Bass: Thái Ngân Trống: Hùng Anh Vocals: Tyra Nguyen. Miley Võ, Thái Ngân, Hùng Anh, Thanh Sang, Urim Lê, Duy Mỹ Ghi âm tại phòng thu âm: Psalm!Music studio Sài gòn🤍 Mục sư David Dong. - LYRICS: Vesre : Nước nên rượu mới duy Jesus. Khiến kẻ mù thấy được ánh sáng. Vì chẳng ai như Ngài, Vua Jesus. Tối tăm đã thấy ánh sáng Chúa. Đỡ nâng đời con lên với Chúa. Vì chẳng ai như Ngài, Chúa Jesus. chorus: Diệu kỳ là danh Chúa. Oai nghi quyền năng Chúa. Cao hơn mọi nước thế gian duy Cha chúng con. Mọi bệnh tật tan biến. Lạ lùng quyền năng Chúa. Hỡi Chúa, hiển vinh … Bridge:(2x) Nếu có Chúa ở với chúng con . Ai can ngăn bước tiến chúng con? Nếu có Chúa đứng với chúng con . Dương gian không ai thắng hơn!

Remember Me | Hằng Nhớ Ơn Chúa (Deborah Govenor) Lời Việt: MS David Dong.

361
13
4
00:03:29
14.03.2023

HẰNG NHỚ ƠN CHÚA | REMEMBER ME Sáng tác: Deborah Govenor (1989) Vietnamese Lyrics: Mục sư David Giang Đông This is a non-commercial video. All rights belong to their respective owners. Video Credits- Son of God (film) Audio Credits Deborah Govenor. [1] Vào trong đêm trước lúc Ngài chịu đau đớn thương khó. Bẻ bánh trong tay Ngài trao hết thảy anh em. “Nầy thân Chúa đã phó hết cho cuộc sống con đây; Và nhận chén huyết Chúa thứ tha tội con giờ này. Tiệc Thánh của Chúa con nguyện khắc trong tâm.” Hằng nhớ ơn Chúa. [2] Vào trong đêm Chúa cứu thế bị xa lánh đơn chiếc. Chúa đã gục đầu và kêu lớn tiếng lên Cha. Đẹp ý Chúa hãy cất chén kia khỏi chính thân con. Nhưng theo ý muốn Chúa chứ không bởi ý con đâu! Giờ tăm tối chính Đức Chúa Cha từ chối Jesus. Ngài rất đơn chiếc. [3] Vào giờ đây giữa thử thách và bối rối trầm luân, biết Chúa ở cùng lòng con sẽ chẳng cô đơn. Nhờ huyết báu Chúa đã vỡ tan vì chính thân con. Lời cầu khẩn của Chúa ở nơi Ghết-sê-ma-nê. Lòng con biết chắc Chúa luôn nhớ tên con và kêu gọi con. Hỡi Cha, Ngài kêu gọi con. Hằng nhớ ơn Chúa. Lyrics: [1] In the night in which our Savior was betrayed He broke the bread and to His friends He said: "Take and eat, this is my body given for you Take and drink, this blood of mine is shed for you Do this always to remember me Remember me." [2] In the night in which our Savior was denied He bowed His Head and to the Father cried: "If it be Your will let this cup pass from me If it be your will, spare me this agony In my darkest hour will you remember me? Remember me." [3] In the night in which my deepest doubt are known You come to me and I am not alone When I taste your blood and body given for me When I hear your prayer in dark Gethsemane Then I know you will remember me Remember me. O Lord, remember me. Remember me.

Chúa Thật Tuyệt Vời - Lord You are good (David Dong)

12842
101
3
00:05:17
13.10.2016

CHÚA THẬT TUYỆT VỜI (LORD YOU ARE GOOD) Sáng tác: Israel Houghton & New Breed 2001 Lời Việt : David Dong 2007 Trình bày: Klong Hagim & Nhóm Thiên Ân (2007) Hòa âm & ghi âm : MS Giang Đông tại Psalm Music Recording Studio Sài gòn 2007 (CD song ngữ Bạn hữu của Chúa/ Friends of God phát hành năm 2007 tại Sài gòn)

Mãi Mãi Cha Ơi | Forever (Ab) Instrumental/Video soundtrack/Beat

96
3
0
00:06:21
02.03.2023

MÃI MÃI CHA ƠI (Forever) Sáng tác: Johnson, Michael Edwin. Lời Việt: Mục sư David Dong 2015 LYRICS (1) Chiều buông tiếng khóc đồi xưa trời mây xám ngắt màu buồn. Cứu Chúa yêu thương nhân gian đã trút hơi. Kìa thân huyết Chúa tràn tuôn vì gian ác của loài người, gánh thế bao nhiêu tội tình trên thân Ngài. (dạo) (2) Tại nơi Chúa trút hồn linh kìa Cha đã chối từ Ngài. Cứu Chúa treo thân cô đơn giữa tối tăm. Vào nơi cõi chết vì nhân, tội ô Chúa xóa được sạch. Bóng chết đã vỡ tan nhanh bỡi Chúa muôn đời. [PRECHORUS] Bỗng chốc nền ngạch rung rinh, hòn đá cửa mồ lăn xa. Yêu thương của Cha toàn năng chiến thắng ma quyền, bóng chết giờ này đã biến, bởi Chúa oai quyền vô song khiến tối tăm phục nơi danh Chúa... [CHORUS: ] Mãi mãi Cha ơi vinh quang thuộc Ngài mãi mãi Cha ơi con tôn ngợi Chúa. Mãi mãi Giê-xu Đấng sống vinh diệu từ cõi chết. Ngài thật đang sống ... (X2) BRIDGE: Hãy hát Ha-lê-lu-gia. Hãy hát Ha-lê-lu-gia. Hãy hát Ha-lê-lu-gia sự chiến thắng của Chiên Con (x4)

Ngài là Mùa Xuân (Tấn Đạt) David Dong

3554
35
5
00:03:23
30.01.2014

NGÀI LÀ MÙA XUÂN Nguyên tác: dân ca Ukraina Lời Xuân: NS Linh Phương Trình bày Tấn Đạt Hòa âm: Mục sư David Dong Violon: Đinh Bá Dzu Ghi âm tại Psalm Music Recording Studio bởi MS David Dong, 2007 - Bản nhạc vui hôm nay đã cất lên rộn ràng. Ngày Xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên, con cất lên theo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn. Mừng Xuân đến, Xuân vui với anh em họ hàng cùng dâng Chúa với những trái tim luôn nhiệt thành con kính dâng, con cảm ơn, con cảm ơn, cảm ơn tình Chúa muôn đời. CHORUS: Nay ngày Xuân cùng hân hoan hát ca khen danh Ngài. Ngài đã yêu nhân thế nên xuống trần. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài. Nay ngày Xuân, cùng hoan ca kính dâng lên Chúa Trời . Ngài ban cho trần thế muôn hoa cười. Khoe sắc thắm hòa cùng mùa Xuân.

Sống Hy Sinh và Phục Vụ (Tố Hà) MS David Dong

5237
75
11
00:04:17
28.06.2019

SỐNG HY SINH VÀ PHỤC VỤ (Viết cho Đại Hội Báp-tít Việt Nam - Bắc Mỹ 35) Sáng tác: Mục sư David Dong,2019 Trình bày: Tố Hà Ghi âm: Sonar Studio, Sài gòn Hòa âm & Mix🤍 Psalm Music Arizona by David Dong - LYRICS : tải mp3 và sheet music bài hát này tại trang web: 🤍daviddong.net Giữa chốn dương gian xa hoa giữa những vui chơi chóng tàn. Cám dỗ vây quanh cuộc đời dường không lối đi. Cứu Chúa Giê-xu dang tay kéo chính con trở về giải thoát con được tự do. Cuộc sống ý nghĩa cho đời khi có Chúa dắt đưa Ngài cất hết rối reng trong đời con. Ngài ban sức thiêng để con theo Chúa. Sống để hy sinh, sống để phục vụ dẫu mất mát trong đời, theo gương Chúa Giê-xu. Chúa, con cảm ơn Ngài được thay đổi dấn thân cho Ngài. Niềm hạnh phúc được hầu việc Chúa sáng danh Chúa hoài.

Via Dolorosa - Đường Thương Khó (David Thien An) David Dong

46638
191
11
00:04:40
01.04.2015

VIA DOLOROSA - ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ Sáng tác: Niles Borop & Billy Spargue Lời Việt: Vĩnh Phúc Hòa âm: MS David Dong Trình bày: Đào Ngô Thiên Ân (David Thiên Ân) Ghi âm tại Psalm Music Studio US (Arizona)

Hô-sa-na - Hosanna (Hillsong) Kim Nguyên - David Dong

67109
557
29
00:07:09
05.09.2012

HOSANNA Sáng tác: Brooke Fraser Lời Việt: Mục sư David Dong 2009 Trình bày: Kim Nguyên - Live band recorded: PRAISE & WORSHIP BAND (P.W.B) Hướng dẫn & ghi âm tại Psalm Music studio: Mục sư David Dong Keyboard: Anquoc Vo Bass: Thai Ngan Pham Dinh Guitar: Sang Huynh Acoustic Guita: Thành Nhân Drums: Bon Nguyen Vocal team: Ximui New & Tyra Nguyen LYRICS: (1) Con mong được xem Vua hiển vinh Nơi thiên cung rạng soi khắp chốn . Kìa khắp dương trần Nguyện tán dương Ngài. Yêu thương và nhân ái Chúa Cha Xóa hết những tội ô nhơ nhớp Nguyện hát khen Ngài Lòng biết ơn Ngài. Chorus: Hosanna Hosanna Hosanna hiển vinh danh Ngài . Hosanna , Hosanna Hosanna trên trời cao đời đời… (2) Cha ơi lòng con luôn khát khao Xem muôn muôn người tôn danh Chúa, Trọn với tâm hồn Trọn với đức tin . Con mong được xem cơn phấn hưng . Khi con đêm ngày luôn khẩn cầu. Con cúi xin Ngài . Con vẫn khát khao… Bridge: Cất đi nỗi ô nhơ tâm hồn Mở tâm con hôm nay nhìn xem biết bao điều. Giúp con yêu thương như chính Ngài đã phó thân.. Khiến con dấn thân như Jesus Hiến dâng Cha mọi điều vì danh Chúa muôn đời . Dắt con nơi dương gian đến trong Thiên quốc muôn đời.

Tình Chúa Bất Diệt (Gm) Soundtrack/ Beat - MS David Dong

81
5
1
00:04:40
13.03.2023

TÌNH CHÚA BẤT DIỆT Tác giả: Mục sư David Dong 2001 Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm!Music Recording Studio, 2011 - LYRICS 1. Giê-xu Ngài quá yêu con dù con đắm đuối ô tội . Giê-xu Ngài chết thay con khi con còn là ác nhân. Tay Ngài chịu đinh đóng cho con được ơn giải thoát, từ tối tăm đến thiên đàng. Thân Ngài huyết tuôn vì con.Điệp khúc: Tình Chúa bất diệt trên khắp thế trần. Dù dương thế đổi thay Chúa hằng còn đến muôn đời. Tình Chúa bất diệt như ánh thái dương, Ngài luôn dắt lối con trong cuộc đời bình an. 2. Con xin nguyện bước theo Cha đời con lắm lúc lo buồn. Quá khứ dường vẫn theo con nhưng con một lòng vững tin. Chúa hằng ngày dìu bước, ban ơn vượt qua gian khó . Ngài đến xóa tan ô tội, huyết Ngài tẩy thanh đời con. Câu chuyển: Lạy Chúa con xin dâng lên trọn trái tim chúc tôn Ngài. Đời con chỉ yêu thiết tha Lời sống nơi Cha. Lạy Chúa con tin thật lòng rằng Chúa bên con đêm ngày tình Chúa còn đến muôn đời.

Đón Xuân với Jesus (Diệu Hiền) MS David Dong

28160
135
7
00:04:00
20.01.2014

ĐÓN XUÂN VỚI GIÊ-XU Sáng tác: Mục sư David Dong 2001 Trình bày: Diệu Hiền Hòa âm & ghi âm : MS David Dong tại Psalm Music 2007 - (1) Mùa xuân về trong niềm vui cùng muôn ngàn câu hát. Mùa xuân về trong niềm tin cùng với bao mơ ước. Đón xuân với Giê-xu chúc nhau câu an lành. Năm mới với tình yêu thân mến. Mùa xuân về khắp mọi nơi khi Chúa xuân ta đến. Phước ân với may mắn đến trong tiếng ca chúc xuân về cùng niềm vui Chúa nhân lành. Điệp khúc: Đón xuân với nhiều ước vọng Xuân về trong ngàn tiếng ca . Có Giê-xu đời tươi thắm. Chúa ơi hãy luôn ở cùng Ngài luôn dẫn dắt con suốt năm mới an lành. (2) Mùa xuân về trong niềm tin tình xuân ngàn hoa sắc. Mùa xuân làm cho tình yêu Thiên Chúa càng say đắm. Chúc nhau câu an lành đón xuân trong năng quyền. Năm mới với lời Cha nhân ái. Ngàn đóa hoa kính dâng Chúa đầu năm dịp xuân đến. Chính là tấm lòng con hỡi Cha dấu yêu kính dâng Ngài. Nguyện theo Chúa sống cho Ngài.

Lý do của mùa Giáng Sinh (Kim Nguyen) MS David Dong

12083
122
5
00:04:53
05.12.2018

LÝ DO CỦA MÙA GIÁNG SINH Sáng tác: Mục sư David Dong, 2013 Trình bày: Kim Nguyên Ghi âm tại Psalm Music Sài Gòn 2013 Hòa âm & Mix tại Psalm Music Arizona bởi MS David Dong - (Tải sheet music và mp3 bài hát này tại trang web: 🤍 Tại Bê-lem năm xưa, Hài nhi Con Thánh từ trời giáng sinh. Đem ánh sáng đến trần gian, sự sống vui mừng với hy vọng. Lìa xa nơi thiên cung Jesus lâm thế tìm ai đang mỏi mê trong đời mang gánh nặng, gặp bao nhiêu đắng cay. Chorus: Jesus là lý do của mùa giáng sinh, Ngài đến vì thế nhân. Phục hòa nhân thế với Cha cứu giúp những ai cần Ngài. Jesus là lý do của mùa giáng sinh, Ân điển Chúa Trời dành cho nhân thế! người ơi mau đến tôn thờ và chúc tôn Vua muôn vua. BRIDGE: Mùa giáng sinh đã đến khắp thế gian mừng vui nhưng lý do duy nhất là Jesus Christ giáng sinh. Hỡi muôn người mau đến nhận Chúa vô tâm hồn được thay đổi nên vui mừng ngay hôm nay.

Chẳng còn tội nô - No longer slave [David Dong 2017]

5038
61
6
00:04:37
21.05.2017

CHẲNG CÒN TỘI NÔ (No longer slave) Sáng tác: Brian Johnson, Jonathan David Helser, Joel Case Lời Việt: Mục sư David Dong 2016 Ghi âm tại Psalm Music Arizona Hòa âm: David Dong - lyrics (1) Ngài làm tươi mới luôn bằng lời ca chúc tôn. Phủ vây con tiếng ca thiên cung. Ngài đã giải cứu con từ tăm tối ác gian, mọi sợ hãi biến tan nhanh. Điệp khúc : Giờ đây con đắc thắng không sợ chi, từ khi trở nên con Vua. Đời nô tăm tối trước nay lìa xa, từ khi trở nên con Cha. (2) Từ ngàn xưa đã qua Ngài đã biết đến con. Trìu mến, Cha kêu con. Cuộc đời con tái sinh vào nhà Cha hiển vinh. Được dòng huyết Cha rửa sạch. Điệp khúc : Giờ đây con đắc thắng không sợ chi, từ khi trở nên con Vua. Đời nô tăm tối trước nay lìa xa, từ khi trở nên con Cha. (x2) BRIDGE: Chúa rẽ biển lớn nên con được băng ngang không sợ. Yêu thương Chúa phủ con trong an bình. Bởi Chúa giải cứu nên con ngợi khen chúc tán, được làm thánh dân của Ngài.

Tình Chúa Bất Diệt (Kim Nguyên) David Dong

16964
124
8
00:04:34
06.02.2012

Tình Chúa Bất Diệt. Tác giả: Mục sư David Dong 2001 Trình bày: Kim Nguyên Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong tại Psalm!Music Recording Studio, 2011 - LYRICS 1. Giê-xu Ngài quá yêu con dù con đắm đuối ô tội . Giê-xu Ngài chết thay con khi con còn là ác nhân. Tay Ngài chịu đinh đóng cho con được ơn giải thoát, từ tối tăm đến thiên đàng. Thân Ngài huyết tuôn vì con. Điệp khúc: Tình Chúa bất diệt trên khắp thế trần . Dù dương thế đổi thay Chúa hằng còn đến muôn đời. Tình Chúa bất diệt như ánh thái dương, Ngài luôn dắt lối con trong cuộc đời bình an. 2. Con xin nguyện bước theo Cha đời con lắm lúc lo buồn. Quá khứ dường vẫn theo con nhưng con một lòng vững tin. Chúa hằng ngày dìu bước, ban ơn vượt qua gian khó . Ngài đến xóa tan ô tội, huyết Ngài tẩy thanh đời con. Câu chuyển: Lạy Chúa con xin dâng lên trọn trái tim chúc tôn Ngài. Đời con chỉ yêu thiết tha Lời sống nơi Cha. Lạy Chúa con tin thật lòng rằng Chúa bên con đêm ngày tình Chúa còn đến muôn đời.

Dòng Đời - Oceans (Lê Nguyệt Anh) MS David Dong

11539
80
6
00:09:51
03.06.2014

Dòng Đời - Oceans | Where Feet May Fail Sáng tác: Matt Crocker , Joel Houston , Salomon Lighthelm Lời Việt: Mục sư David Dong Trình bày: Lê Nguyệt Anh Live band: PWB Nhạc thánh tuổi trẻ 6 tại Sài gòn (04/2014) Keyboard: Thành Nhựt, MS David Dong AC Guita: Vĩnh An, Duc Nguyen El.Guitar: Thanh Sang Bass: Thái Ngân Drums: MS Vương Duy. - LYRICS (1) Ngài kêu gọi con vượt trên bão tố cuồng Chẳng biết lối đi nhiều phen thất vọng . Tại đây đời con được thấy cứu Chúa mình nơi sâu thẳm nhất con vững tin Ngài. Nguyện sẽ kêu xin danh Cha được nên. Nguyện ngước mắt trông dẫu sóng trùng khơi bão tố trong đời . Hồn chúng con luôn nương trong Ngài thôi . Duy chính Ngài thuộc thân con. 2) Kìa ân huệ Chúa ngày đêm vẫn phủ đầy . Quyền bính tay Cha . Hằng đưa dắt con. Tại nơi sợ hãi buồn lo vây quanh mình . Cha không thất hứa và Ngài chẳng xa con. Nguyện sẽ kêu xin danh Cha được nên . Nguyện mắt ngước trông dẫu sóng trùng khơi bão tố trong đời . Hồn chúng con luôn nương trong Ngài thôi . Duy chính Ngài thuộc thân con. [BRIDGE] Xin Đức Thánh Linh đưa dắt chúng con vững tin nơi Ngài . Nguyện Chúa nắm tay bước qua hiểm nguy . Tại nơi nào con được Chúa sai. Con vững bước hành trình với Chúa thêm ơn luôn đi cùng và bởi đức tin Chúa thêm sức thiêng . Giờ này trong sự vinh diệu của Cha. (X6)

Phước Cho Người (David Dong)

2999
35
1
00:05:15
21.11.2015

PHƯỚC CHO NGƯỜI Sáng tác: Mục sư David Dong 2010 Trình bày: Klong Hagim & Hồng Yến Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Recording Studio Sài Gòn bởi MS Giang Đông - (verse) Trần thế nào hay biết Chúa đến dương trần. Nhà quán chuồng chiên đón Chúa Jesus ra đời. Yêu nhân thế Ngài lìa ngôi cao hiển vinh giáng sinh nơi thấp hèn. Bao năm qua mùa đông đến đón giáng sinh an lành. Người hỡi có biết tình yêu giáng sinh, chính Jesus Con Trời. Giờ đây đến bên Chúa thành tâm con khẩn xin. Tôn thờ Ngài, Chúa yêu thương... (Chorus) Phước cho muôn người phước với những ai đến ngợi Con Thánh giáng sinh hiển vinh. Phước cho muôn người, phước với những ai đến nhận ơn cứu rỗi bình an. BRIDGE: Hỡi ai mệt mõi gánh nặng hãy đến cùng Chúa Jesus cất hết đau buồn cay đắng. Kẻ đau được chữa lành, kẻ đui được thấy. Người ơi hãy tiếp Jesus vào lòng từ nay ( 2X) Outro: Nhận ơn cứu rỗi bình an [hết]

Đường Lên Gô-tha Năm Ấy (Bonnuer Trinh) MS David Dong

1352
32
5
00:03:59
01.04.2021

ĐƯỜNG LÊN GÔ-THA NĂM ẤY Sáng tác: Mục sư David Dong 2021 Trình bày: Bonnuer Trinh Record: Johnny Chu 🤍JC Studio, Dallas. Hòa âm & Mix: MS David Giang Đông 🤍Psalm Music Arizona, 2021 - Tải mp3 bài hát và sheet music tại 🤍daviddong.org LỜI BÀI HÁT: Vác thập giá lê bước những roi đòn trên thân Ngài. Chúa vì tội tôi với anh. Mão gai trên đầu Ngài bởi ác uế con người, đường lên Gô-tha năm ấy… Họ đóng đinh Chúa rồi chia rồi áo xống của Ngài, họ nhiếc móc khinh chê và nhạo báng Chúa Đấng nhân lành. Điệp khúc 1: Cảm ơn Chúa chết thay tội con với cả thế gian Chúa tha thứ muôn tội lầm lỗi. Nhờ hồng ân Chúa nhân thế mới đến gần Cha trên trời. Không còn phân cách Cha tình Chúa muôn đời. Điệp khúc 2: Chúa đã chết thế con lằn roi Cha đã chữa lành để con sống an bình đời mới! Đường lên Gô-tha năm ấy giúp con noi dấu chân Ngài đóng đinh bao ác gian để sống cho Ngài.

Ca khúc tạ ơn tôn vinh (Mỹ Dung) MS David Dong

30034
156
7
00:05:28
13.11.2015

CA KHÚC TẠ ƠN TÔN VINH Sáng tác : NS Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Mỹ Dung Hòa âm: Mục sư David Dong, 2005 Ghi âm tại Psalm Music Recording Studio Sài gòn, 2005 1. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân Ðể dọn lòng sám hối ăn năn Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên. Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương Ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, Hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Ð.K: Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi, Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, Trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan, Nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan, Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.

Lời Chúc Cho Mẹ ( new video) David Dong

9664
99
8
00:05:00
12.05.2017

LỜI CHÚC CHO MẸ Sáng tác: Mục sư David Dong 2012 Trình bày: Kim Nguyên Hòa âm & ghi âm : David Dong🤍 Psalm Music Sài gòn Studio Tải mp3 và sheet music bài hát này tại 🤍daviddong.org Mẹ đã cho con cuộc đời mẹ đỡ nâng con mỗi ngày. Mẹ vẫn yêu con như thuở sinh ra trên đời . Tần tảo phong ba gió mưa để có hôm nay đời con được sống hưởng ân tình Chúa. Nhiều lúc sóng gió vây quanh mẹ ở bên con ủi an . Mẹ chở che dắt con đi qua bao thăng trầm. Nhờ lời cầu thay của mẹ giúp con tiến bước trong đời, làm sao nói hết tình mẹ dành cho con. ĐIỆP KHÚC: Chúc cho mẹ sức mới ước ao mẹ sống hoài. Chúc cho mẹ tươi vui giữa vòng con cháu kính yêu thương mến. Dẫu cách xa trùng khơi, dẫu có chia ly trong đời tình mẹ bao la tình mẹ cho con chẳng thay dời.

Đường con đi - My Way (Thụy Long) David Dong

1138
10
0
00:04:35
19.10.2017

My Way (Đường con đi ) Nguyên tác : Gilles Thibault & Jacques Revaux Lời : Linh Phương Houston, TX Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong Psalm Music Recording Studio 2009

Назад
Что ищут прямо сейчас на
david dong Wiki Page Andam Oi asbury melodrama sarai wikice Jornada del LAP en el IAPH sobre wikipedia soros wiki simple door alpona formosan languages cloud proxmox zakeya amber wiki 損益 권채 OLBRZYMI forza horizon 5 pl jazz bedroom rain 下場 Morning Drawfee Rahma Daud WIKI